Köpvillkor

Detta avtal gäller från och med 2022-02-25


§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Season Jönköping AB (Organisationsnummer: 556048-1714) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på http://www.seasonman.com ("Webbplatsen" nedan).

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§2. Beställning

Hos Season Jönköping AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Season Jönköping AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Betala nu" i kassan (steg 3 av 3). Genom att klicka på knappen "Betala nu" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Season Jönköping AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på http://www.seasonman.com.

När du betalar för din beställning eller när en när faktura skapas så sluts detta Avtal. Mer information om betalningsalternativ samt tillhörande villkor framgår av §5.Betalning nedan. Om det skulle vara omöjligt för oss på Season Jönköping AB att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning
Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss via e-post på: kund@seasonjonkoping.com. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du kontakta oss via e-post på: kund@seasonjonkoping.com. Avbeställning skall meddelas senast kl.10:00 den dag beställningen normalt skulle ha utlevererats.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning, se §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 150 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Avgift för förbetald returfraktsedel
Vid nyttjande av förbetald returfraktsedel debiteras en avgift om 69 kronor inklusive moms.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§5. Betalning

Kortbetalning
Season Jönköping AB är PCI DSS certifierad och erbjuder säker kortbetalning. Kortet debiteras när du som kund genomfört din beställning, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA
-MasterCard
-American Express (Amex)
-Maestro

Betalning med PayPal konto
Betala snabbare och säkrare genom att använda PayPal. Du kan välja att finansiera din betalning från ditt PayPal-saldo eller via ett betal- eller kreditkort kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information gå till www.paypal.se

Tillbaka till innehållsförteckningen

§6. Fullgörande

Season Jönköping AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du betalt för din beställning. Season Jönköping AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Vi erbjuder även dig att hämta ut beställda produkter direkt i butik. Season Jönköping AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Lagerstatusen anger aktuellt antal av produkten i lager, även en uppskattad leveranstid till dig som kund anges. Generella leveranstider anges nedan, om beställningen omfattar produkter med olika leveransstatus blir leveranstiden den samma som för den produkt som har längst leveransstatus.

Fraktkostnad:

En fraktkostnad om 69 kr inklusive moms tillkommer vid varje beställning och framgår i kassan.

Fraktfritt vid beställning över 500 kr
Season Jönköping AB erbjuder fraktfri leverans om värdet på beställda produkter överstiger 500 kr inklusive moms.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Season Jönköping AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Season Jönköping AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Normal Frakt i samarbete med Posten (Standardfrakt)
Normal Frakt levereras inom 1-3 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Season Jönköping ABs lager. Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Normal Frakt skall hämtas ut inom 7 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Season Jönköping AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 150 kr inklusive moms. Normal Frakt är ett spårbart fraktalternativ.

Upphämtning i butik
Beställning till butik kan upphämtas inom 4 timmar efter det att du gjort beställningen, produkterna lämnas ut till dig vid uppvisande av Orderbekräftelse.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om Season Jönköping AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Season Jönköping AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Season Jönköping AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Season Jönköping AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Season Jönköping AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Season Jönköping AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Season Jönköping AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Season Jönköping AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. Vid användande av den förbetalda returfraktsedeln vid retur kommer gällande avgift för returfrakten dras av från återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Season Jönköping AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Season Jönköping AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Season Jönköping ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. - Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
% i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Förseglade hygienartiklar som riskerar på grund av hälso- eller hygienskäl och där kunden brutit förseglingen.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Season Jönköping AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation
Season Jönköping AB

55305 Jönköping
E-post: kund@seasonjonkoping.com

Retur av produkter
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Season Jönköping AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Season Jönköping AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Season Jönköping AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Season Jönköping AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: kund@seasonjonkoping.com.

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Season Jönköping AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Season Jönköping AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Season Jönköping AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Season Jönköping AB är du ansvarig för att produkterna når Season Jönköping AB i oskadat skick. Season Jönköping AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
Season Jönköping AB
Kompanigatan16
55305 Jönköping
Sverige

Retur med förbetald returfraktsedel
I varje beställning medföljer det en förbetald returfraktsedel som du bör använda om något ska återsändas till Season Jönköping AB. Returfraktsedeln nyttjas genom att du klistrar den på returförsändelsen. Vid nyttjande av returfraktsedel kommer du som kund debiteras med en avgift som framgår under §3. Priser och avgifter i dessa köpvillkor. Avgift för returfraktsedel utgår dock inte om retur skett på grund av en godkänd reklamation.

Återbetalningar
Season Jönköping AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Season Jönköping AB.

Hävningsförbehåll
Season Jönköping AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Season Jönköping AB.

Ändringsförbehåll
Season Jönköping AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Season Jönköping AB och kund.

Ansvarsförbehåll
Season Jönköping AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Season Jönköping ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Season Jönköping ABs kontroll och som Season Jönköping AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Season Jönköping AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Season Jönköping AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
Season Jönköping AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på http://www.seasonman.com.

Reservation för leveransförsening utanför Season Jönköping ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Season Jönköping ABs kontroll, skall inte Season Jönköping AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Season Jönköping AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Season Jönköping AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Season Jönköping AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Season Jönköping AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Season Jönköping AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.

Personuppgiftsansvarig:
Season Jönköping AB (Org. 556048-1714)

55305 Jönköping

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Köphistorik hos Season Jönköping AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Season Jönköping AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Season Jönköping AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§14. Övrigt

Polisanmälan
Season Jönköping AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Season Jönköping AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Season Jönköping AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Tvist mellan Season Jönköping AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Season Jönköping AB följa nämndens beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

E-avtalet Köpvillkor - Versionsnummer: 418-462-549

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.

INTEGRITETSPOLIC